Available courses

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((انبارداری نوین))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((استاندارد آموزشی ISO 10015:2019))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت اسناد, مدارک و فن بایگانی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((اصول مدیریت و سرپرستی (تکمیلی)))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت حقوق و مزایای کارکنان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران محترم

به وبینار آموزشی ((  شرایط عمومی پیمان  )) خوش آمدید

پشتیبان    02188490184