درس‌های موجود

قابل توجه فراگیران محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

  • شروع آزمون از روز شنبه مورخ 5 بهمن ماه ساعت 8 صبح الی روز جمعه مورخ 11 بهمن ساعت 24 می باشد.
  • نمره  قبولی در آزمون 12 می باشد.
  • زمان آزمون 60دقیقه میباشد.
  • در صورت عدم قبولی در آزمون جهت دریافت پسورد جدید با پشتیبانی 88490184 تماس فرمایید.


  • دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 
  •  مدرس دوره جناب آقای احتشام 
  • مدت زمان دوره ۱۶ ساعت حضوری ۳ ساعت مجازی
  • پشتیبانی : ۸۸۳۱۰۱۱۳ الی ۱۹ داخلی ۲۳۴ 

آموزش مجازی مبانی حریق

حداقل نمره قبولی در آزمون 12 می باشد.

حداقل نمره قبولی در آزمون 12 می باشد.