درس‌های موجود

دوره الکترونیکی مدیریت زمان (ویژه مخابرات)

دوره الکترونیکی مدیریت زمان (ویژه مخابرات)

درس

دوره الکترونیکی امنیت کاربردی فناوری اطلاعات

دوره الکترونیکی امنیت کاربردی فناوری اطلاعات

درس در حال بروز رسانی می باشد
درس

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
درس

دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و روابط عمومی
درس

دوره الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای

دوره الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای
درس

دوره الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

دوره الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

درس

دوره الکترونیکی مهارتهای سرپرستی

دوره الکترونیکی مهارتهای سرپرستی

درس

دوره الکترونیکی کار گروهی

دوره الکترونیکی کار گروهی

درس

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)
درس

دوره الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

دوره الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی
درس

دوره الکترونیکی مدیریت زمان

دوره الکترونیکی مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان 
درس

دموی سایر دروس الکترونیکی

دموی سایر دروس الکترونیکی

برای مشاهده دمودرخواست خود را ایمیل کنید  info@el1.irتماس...
درس

دوره الکترونیکی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

دوره الکترونیکی آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی و تشریح الزامات ISO14001:2004
درس

دوره الکترونیکی آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

دوره الکترونیکی آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

درس

دوره الکترونیکی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

دوره الکترونیکی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM
درس

دوره الکترونیکی ارزیابی انطباق

دوره الکترونیکی ارزیابی انطباق

دوره آموزش مجازی ارزیابی انطباق
درس

دوره الکترونیکی اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

دوره الکترونیکی اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

درس

دوره الکترونیکی بازاریابی و فروش تلفنی

دوره الکترونیکی بازاریابی و فروش تلفنی

درس

دوره الکترونیکی حل مسئله

دوره الکترونیکی حل مسئله

درس

دوره الکترونیکی دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوره الکترونیکی دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCC
درس

دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

درس

دوره الکترونیکی کنترل کیفیت عمومی

دوره الکترونیکی کنترل کیفیت عمومی

درس

دوره الکترونیکی مبارزه با پولشویی

دوره الکترونیکی مبارزه با پولشویی

درس

دوره الکترونیکی مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

دوره الکترونیکی مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

درس

دوره الکترونیکی مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)

دوره الکترونیکی مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)

درس

دوره الکترونیکی مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

دوره الکترونیکی مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

درس

دوره الکترونیکی مدیریت تعارض

دوره الکترونیکی مدیریت تعارض

درس

دوره الکترونیکی مدیریت دانش

دوره الکترونیکی مدیریت دانش

درس

دوره الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
درس

دوره الکترونیکی مدیریت منابع انسانی (1) (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

دوره الکترونیکی مدیریت منابع انسانی (1) (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

درس

دوره الکترونیکی مدیریت منابع انسانی (2) (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

دوره الکترونیکی مدیریت منابع انسانی (2) (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

درس

دوره الکترونیکی مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

دوره الکترونیکی مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

درس

دوره الکترونیکی آشنایی با مهارت های زندگی

دوره الکترونیکی آشنایی با مهارت های زندگی

درس

دوره الکترونیکی نظام آراستگی در محیط کار (5S)

دوره الکترونیکی نظام آراستگی در محیط کار (5S)

درس

مدیریت دانش (بهزیستی)

مدیریت دانش (بهزیستی)

آموزش الکترونیکی مدیریت دانش
درس