درس‌های موجود

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد
درس

دوره الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای

دوره الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی،بین المللی و کارخانه ای
درس

دوره الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

دوره الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

درس

دوره الکترونیکی مهارتهای سرپرستی

دوره الکترونیکی مهارتهای سرپرستی

درس

دوره الکترونیکی کار گروهی

دوره الکترونیکی کار گروهی

درس

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی
درس

دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

دوره الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)
درس

دوره آموزشی مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان 
درس

دموی سایر دروس الکترونیکی

دموی سایر دروس الکترونیکی

برای مشاهده دمودرخواست خود را ایمیل کنید  info@el1.irتماس...
درس

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی و تشریح الزامات ISO14001:2004
درس

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

درس

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM
درس

ارزیابی انطباق

ارزیابی انطباق

دوره آموزش مجازی ارزیابی انطباق
درس

دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره الکترونیکی اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و روابط عمومی
درس

دوره الکترونیکی اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

دوره الکترونیکی اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

درس

دوره الکترونیکی بازاریابی و فروش تلفنی

دوره الکترونیکی بازاریابی و فروش تلفنی

درس

دوره الکترونیکی حل مسئله

دوره الکترونیکی حل مسئله

درس

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCC
درس

دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

دوره الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

درس

فن بیان و آیین سخنوری

فن بیان و آیین سخنوری

درس

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت عمومی

درس

دوره الکترونیکی مبارزه با پولشویی

دوره الکترونیکی مبارزه با پولشویی

درس

دوره الکترونیکی مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

دوره الکترونیکی مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

درس

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)

درس

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

درس

دوره الکترونیکی مدیریت تعارض

دوره الکترونیکی مدیریت تعارض

درس

مدیریت دانش

مدیریت دانش

درس

دوره الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره الکترونیکی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
درس

مدیریت منابع انسانی (1) (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

مدیریت منابع انسانی (1) (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

درس

مدیریت منابع انسانی (2) (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

مدیریت منابع انسانی (2) (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

درس

دوره الکترونیکی مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

دوره الکترونیکی مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

درس

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

درس

نظام آراستگی در محیط کار (5S)

نظام آراستگی در محیط کار (5S)

درس

مدیریت دانش (بهزیستی)

مدیریت دانش (بهزیستی)

آموزش الکترونیکی مدیریت دانش
درس

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دوره مجازی مبانی کامپیوتر
درس

Excel

Excel

دوره آموزشی مجازی Excel
درس

Access

Access

آموزش مجازی Access
درس

PowerPoint

PowerPoint

آموزش مجازی PowerPoint
درس

فتوشاپ

فتوشاپ

آموزش فتوشاپ
درس

آزمون درس حل مسئله.

آزمون درس حل مسئله.

درس

آزمون درس مهارتهای سرپرستی

آزمون درس مهارتهای سرپرستی

درس

آزمون درس مبارزه با پولشویی

آزمون درس مبارزه با پولشویی

درس