درس‌های موجود

دوره آموزشی مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان

دوره آموزشی مدیریت زمان 
درس

دموی دروس الکترونیکی

دموی دروس الکترونیکی

برای مشاهده دموی درخواست خود را ایمیل کنید  info@el1.irتم...
درس

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

درس

آشنایی با اصول تدوین استاندارهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

آشنایی با اصول تدوین استاندارهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

تدوین استانداردهای ملی، منطقه ای
درس

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی با مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 14001

آشنایی و تشریح الزامات ISO14001:2004
درس

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025

درس

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

آشنایی با تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM
درس

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

دوره مجازی ارتقاء سلامت اداری
درس

ارزیابی انطباق

ارزیابی انطباق

دوره آموزش مجازی ارزیابی انطباق
درس

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

اصول انتظامات و روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

دوره آموزشی اصول انتظامات و روابط عمومی
درس

اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

اصول مکاتبات اداری و استانداردهای آن

درس

بازاریابی و فروش تلفنی

بازاریابی و فروش تلفنی

درس

حل مسئله

حل مسئله

درس

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوایر کنترل کیفیت (QCC)

دوره آموزشی دوایر کنترل کیفیت QCC
درس

روش خلاقیت در حل مسائل (TRIZ)

روش خلاقیت در حل مسائل (TRIZ)

درس

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

درس

فن بیان و آیین سخنوری

فن بیان و آیین سخنوری

درس

کار گروهی (TEAM WORK)

کار گروهی (TEAM WORK)

درس

کنترل کیفیت عمومی

کنترل کیفیت عمومی

درس

مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی

درس

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)

درس

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)

مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن (آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری)

درس

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

درس

مدیریت تعارض

مدیریت تعارض

درس

مدیریت دانش

مدیریت دانش

درس

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
درس

مدیریت منابع انسانی (1) (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

مدیریت منابع انسانی (1) (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

درس

مدیریت منابع انسانی (2) (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

مدیریت منابع انسانی (2) (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

درس

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

مهارتهای ارتباطی ویژه انتظامات و نگهبانی

درس

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

درس

مهارت های سرپرستی

مهارت های سرپرستی

درس

نظام آراستگی محیط کار (5S)

نظام آراستگی محیط کار (5S)

درس

مدیریت دانش (بهزیستی)

مدیریت دانش (بهزیستی)

آموزش الکترونیکی مدیریت دانش
درس

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

دوره مجازی مبانی کامپیوتر
درس

Excel

Excel

دوره آموزشی مجازی Excel
درس

Access

Access

آموزش مجازی Access
درس

PowerPoint

PowerPoint

آموزش مجازی PowerPoint
درس

فتوشاپ

فتوشاپ

آموزش فتوشاپ
درس

آزمون درس ISO/IEC17025

آزمون درس ISO/IEC17025

درس

آزمون درس Access

آزمون درس Access

درس